CO NABÍZÍM

CO NABÍZÍM

 
Formou systemické psychoterapie
 
 • Nabízím  podporu ve Vaší stávající životní situaci.
 • Nabízím nové pohledy, nové zážitky, rozšíření Vašich možností.
 • Nabízím odbornou pomoc při řešení:


partnerských, manželských a rodinných potížích:


 • Partner/ manžel se mi odcizuje, je mi nevěrný.
 • S partnerem/manželem si nerozumíme.
 • Zvládnu rozchod/rozvod?
 • Mám komplikovaný vztah s dítětem.
 • Nemoc, zdravotní postižení v rodině.
 • Psychické, fyzické násilí ve vztahu nebo v rodině.
 • Potíže ve výchově dětí (konflikty, potíže v komunikaci..)


osobních potížích:


 • Krizová období.
 • Hledání sebe sama a dosahování životních cílů
 • Vyrovnání se se zdravotním postižením, nemocí, úrazem.
 • Nízká sebedůvěra.  Potíže při navazování kontaktů.
 • Problémy v mezilidských vztazích.
 • Pocity úzkosti. Deprese. Izolace.
 • Stres a únava.
 • Úzkosti a strachy. Životní nespokojenost
 • Seberealizace. Osobnostní zvláštnosti
 • Co se životem? Jak ho změnit?
 • Závislost na partnerovi, rodičích..
 • Náročné životní situace  (zemřel mi blízký člověk…)


problematiky profesního života:


 • Dilema: rodina nebo práce?
 • Neumím odpočívat. Nechám se využívat.
 • Problematické vztahy na pracovišti.
 • Nemám práci.
 • a další problémy, které považujete ve svém životě za důležité!


     Dětem a dospívajícím nabízím pomoc


 • v rodinných  potížích  (rozvod rodičů, problémy v komunikaci v rodině, konfliktní vztahy, nemoc, zdravotní
 • postižení v rodině…)
 • při potížích ve škole (vztahy s vrstevníky, začlenění do kolektivu, neúspěch….)
 • při nízké sebedůvěře, osobnostních zvláštnostech, prožití náročných událostí ……